Record details

Title
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
Statement of responsibility
    Zdeněk Losos, Jiří Zimák, Dagmar Krausová, Petr Sulovský
Other titles
    Chamosite ('strigovite') from the Žulová massif (Czech Republic) and its comparison with chlorites from Strzegom-Sobótka massif (Poland)
Author
    Krausová, Dagmar
    Losos, Zdeněk
    Sulovský, Petr
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 1/2
Pages
    s. 9-34
Year
    1995
Notes
    8 obr., 12 fot., 9 tab., 20 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    alpská parageneze
    chlority
    granitoidy silesika
    krystalochemie
    mineralogie topografická
    parageneze
    pegmatit
Geographical name
    Černá Voda (Jeseník)
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
    Žulová (Jeseník)
Keyword
    Chamosit
    Chlority
    Masívu
    Polsko
    Srovnání
    Strigovit
    Strzegom-Sobótka
    žulovského
Abstract (in english)
   The paper presents mineralogical characterization of fine-grainde variety of chamosite (called as "strigovite") from the pegmatites of the Žulová granitic massif (Silesian, Czech Republic) and its comparison to the typical strigovite form from the Strzegom-Sobótka massif (Polland). All studied finegrained chlorite samples from the both massifs can be classified as chamosite to magnesian or magnesian-ferric chamosite. Their morphology, granularity and lattice parameters are very similar. Fine grained varieties of chamosite ("strigovite") represent typomorphic primary minerals of the hydrothermal stage (close to alpine assemblage), ensuing the pegmatite stage of the mineralization
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012