Record details

Title
    Change in weathering and erosion due to anthropogenic activities
Statement of responsibility
    Tomáš Pačes
Author
    Pačes, Tomáš, 1937-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada joint annual meeting with Society of Economic Geologists, May 27-29 Mai 1991, Toronto. Program with Abstracts. Volume 16
Pages
    s. 93
Subject group
    acidifikace
    antropogenní jevy
    eroze
    geologie environmentální
    hmotová rovnováha
    znečištění
    zvětrávání
Keyword
    Activities
    Anthropogenic
    Change
    Due
    Erosion
    Weathering
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012