Record details

Title
    Changes in assemblages of planktonic Foraminifera in the Lower and Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin
Statement of responsibility
    Dana Štemproková-Jírová
Author
    Štemproková-Jírová, Dana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    No. 1-2
Pages
    p. 37-46
Year
    1992
Notes
    1 obr., 1 tab., 7 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    česká křídová pánev
    Foraminifera
    jizerská oblast
    křída-svrchní
    turon
Geographical name
    Cetenov
    ČR-Čechy
    Heřmánky
    Horní Rokytná
    Hvězdov
    Ouč
Keyword
    Assemblages
    Basin
    Bohemian
    Changes
    Cretaceous
    Foraminifera
    Lower
    Middle
    Planktonic
    Turonian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012