Record details

Title
    Changes in hydrogeological regime at opening, mining, flooding and remediation of mining areas
Other titles
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí