Record details

Title
    Changes in landscape disturbed by uranium ore mining and processing
Author
    Cetkovský, Stanislav
    Klapka, Pavel
    Nováková, Eva
Conference
    Ekologie krajiny v ČR (02.02.07-03.02.07 : Brno, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR
Pages
    s. 4-4
Notes
    Překlad názvu: Změny v krajině narušené těžbou uranu
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    distrubed landscape
    land cover
    land use
    restoration
    spatial data
Keyword
    Changes
    Disturbed
    Landscape
    Mining
    Ore
    Processing
    Uranium
Abstract (in czech)
   Příspěvek prezentuje geografický přístup k analýze vývoje narušené krajiny.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012