Record details

Title
    Changes in mineralogical and chemical composition of the rocks on the contact of the White Carpathians unit and volcanic rocks (east Moravia)
Statement of responsibility
    Marie Adamová
Author
    Adamová, Marie
Language
    anglicky
Source title - monograph
    12th Conference on Clay Mineralogy and Petrology - Book of Abstracts
Pages
    s. 2
Subject group
    bazalt
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jílovec
    magurská skupina
    metamorfóza kontaktní
    minerály horninotvorné
    minerály jílové
    paleogén
Geographical name
    Bystřice pod Lopeníkem (Uherské Hradiště)
    ČR-Morava
Keyword
    Carpathians
    Changes
    Chemical
    Composition
    Contact
    East
    Mineralogical
    Moravia
    Rocks
    Unit
    Volcanic
    White
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012