Record details

Title
    Changes of Iron and Aluminium forms in naturally developing fir-beech forest in the scope of pedogenic processes
Other titles
    Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese