Record details

Title
    Changes of anisotropy of P-wave velocity propagation during deformation process of rock samples
Author
    Lokajíček, Tomáš
    Petružálek, Matěj
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Conference
    European Conference on Acoustic Emission Testing (28. : 17.09.2008-19.09.2008 : Kraków, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    EWGAE - Kraków 2008 : proceedings of the 28-th European Conference on Acoustic Emission Testing
Pages
    S. 130-135
Notes
    Projekt: 47007, Charles University in Prague, CZ
    Projekt: GA205/06/0906, GA ČR
    Překlad názvu: Změny anisotropie rychlosti šíření P-vln při deformačních procesech horninových vzorků
    Rozsah: 6 s.
    Spolufinancování výzkumu z projektu MŠk : MSM0021620855 (CZ)
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    anisotropy
    elastic wave velocity
    foliation
    loading
    ultrasound transmission
Keyword
    Anisotropy
    Changes
    Deformation
    During
    P-wave
    Process
    Propagation
    Rock
    Samples
    Velocity
Abstract (in czech)
   Studium anissotropie šíření podélných vln při zatěžování horninových vzorků s různou stavbou.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012