Record details

Title
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
Statement of responsibility
    Krystian Probierz, Marek Marcisz
Other titles
    Změny obsahu popela a síry během těžebního cyklu uhelného dolu
Author
    Marcisz, Marek
    Probierz, Krystian
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 2
Pages
    p. 57-64
Year
    2002
Notes
    2 obr., 1 diagr., 3 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    553.9
    622.33
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    hornoslezská pánev
    obsah popela
    síra
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    úpravnictví
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Ash
    Changes
    Coal
    Content
    Cycle
    Mine
    Production
    Sulphur
Abstract (in english)
   Changes of the qualitative parameters of coal during exploitation and preparation process, that is from in situ coal to the final coal product in the coal mine were followed. Retrospective recognition of the deposit (in the form of digital map of isolines) was carried out. All production lines with their trouble spots (where change of qualitative parameters of coal is possible) were analised. Possibility of application of the results of the work was showed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012