Record details

Title
    Chapter 14: Tools for Rock Fall Risk Integrated Management in sandstone landscape of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic
Other titles
    Nástroje pro management rizik skalních řícení v krajině budované kvádrovými pískovci na území NP České Švýcarsko, Česká republika.
Author
    Paluš, Milan
    Vařilová, Zuzana
    Zvelebil, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Landslides. Risk Analysis and Sustainable Disaster Management
Pages
    8
Notes
    Akce: 2005 ; Heidelberg
Thesaurus term
    sandstones, rock fall, Dynamical Systems Theory, risk evaluation and mitigation, monitoring,time-forecast of rockfall and early warning
Keyword
    14
    Bohemian
    Chapter
    Czech
    Fall
    Integrated
    Landscape
    Management
    National
    Park
    Republic
    Risk
    Rock
    Sandstone
    Switzerland
    Tools
Abstract (in czech)
   Od roku 2002 je v NP České Švýcarsko budován moderní, na nejnovějších vědeckých a technických výsledcích založený Integrovaný systém (IS) pro efektivní a přírodě přátelský management rizik skalních řícení. Součástí systému je kontrolní sledování porušování stability 237 skalních objektů na více jak 900 měřických místech. Pro rigoroznější uchopení velmi komplexní dynamiky porušování skalního svahu IS impletuje teoreticko-metodickou základnu dynamiky komplexních systémů. Tak je vytvořen základ pro kavalitativní změnu ve využívání počítačové techniky pro vysoce automatizové hdnocení dat, modelování rizikového procesu a včasná varování. IS dále umožňuje rychlé, vysoce automatizované zpracovávání dat a on-line předávání relevantních dat koncovému uživateli ve snadno srozumitelné formě na Informačním webovém portálu a také formou havarijních SMS hlášení. Je uvedeno několik praktických příkladů úspěšného použití IS.
Abstract (in english)
   A high-tech, scientifically challenging Integrated System (IS) for effective, nature-friendly management of rock fall risks has been under construction on the territory of Bohemian Switzerland NP since 2002. It consists of 327 monitored rock objects with more than 900 measuring sites. Implementation of complex dynamical systems knowledge and methods to provide more realistic and mathematically more rigorous grasping of very complex dynamics of rock slope stability failure is the main highliht of the system. Those methods provide a basis for a qualitative step in implementation of computers for future highly automated run of data assessment, modelling and early warning modules of the system. Rapid processing and timely, on-line delivery of relevant, easy-to-understand information to an end-user through an information web portal and cellular phone emergency messages are its other highlights. Several successful case-histories have made those new tools very promising for the practical use
   .
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014