Record details

Title
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice River, Šumava Mts
Author
    Hartvich, Filip
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Silva Gabreta
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 3
Pages
    s. 237-249
Year
    2008
Notes
    Projekt: KJB300460501, GA AV ČR, CZ
    Projekt: SM/2/57/05, MŽP, CZ
    Překlad názvu: Charakter a dynamika údolní nivy Losenice na Šumavě
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    flood consequences
    floodplain
    GIS delineation
Keyword
    Character
    Dynamics
    Floodplain
    Losenice
    Mts
    River
    Šumava
Abstract (in czech)
   V tomto článku jsou představeny indikátory poměrně značné dynamiky údolní nivy toku Losenice. Doklady této aktivity pochází z různých zdrojů: výzkumu sedimentů, morfologie nivy, tvaru koryta, rekonstruce průběhu povodní, vzájemného vztahu svahových a fluviálních procesů v úzkém údolí a dalších.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012