Record details

Title
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
Statement of responsibility
    Maria Gorea, Ferenc Kristály, Dana Pop
Author
    Gorea, Maria
    Kristály, Ferenc
    Pop, Dana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta mineralogica-petrographica
Vol./nr.
    Vol. 46
Pages
    p. 9-14
Year
    2005
Notes
    5 obr., 4 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta mineral. petrogr. (Szeged)
Classfication no.
    549
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    analýza termogravimetrická
    cristobalit
    dehydroxylace
    difrakce rentgenová
    krystalinita
    křemen
    materiály izolační
    metoda DTA
    mikroskopie elektronová
    mineralogie technická
    minerály jílové
    muskovit
    nauka o materiálech
    složení chemické
    spektrometrie absorbční
    surovina kaolinová
    suroviny keramické
    vitrifikace
    vlastnosti tepelné
Geographical name
    Bulharsko
    Česko
    Rumunsko
    SRN
Keyword
    Ceramics
    Characterisation
    Electric
    Insulator
    Kaolins
    Microstructure
    Relationship
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012