Record details

Title
    Characteristic and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch (Cretaceous-Palaeogene), south Poland
Statement of responsibility
    Stanislaw Leszczynski
Other titles
    Fluksoturbidyty z fliszu polskich Karpat: ich cechy charakterystyczne, geneza oraz pozycja w aktualnych schematach klasyfikacji osadów
Author
    Leszczynski, Stanislaw
Language
    anglicky
Source title - serial
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Vol./nr.
    Roč. 59, č. 3
Pages
    s. 351-390
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Subject group
    Dukelsko-bukovská vrchovina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída
    paleogén
    struktury sedimentů
    textury sedimentů
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Carpathian
    Characteristic
    Cretaceous-Palaeogene
    Fluxoturbidites
    Flysch
    Origin
    Poland
    South
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012