Record details

Title
    Characteristics of palynospectra of the Upper Cenomanian-Lower Turonian (anoxic facies) of the Bohemian and Vocontian Bassins
Author
    Méon, H.
    Pacltová, B.
    Svobodová, Marcela
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Vol./nr.
    Roč. 73, č. 3
Pages
    s. 229-251
Year
    1998
Notes
    Projekt: GA205/94/1744, GA ČR
    Rozsah: 23 s.
Keyword
    Anoxic
    Bassins
    Bohemian
    Cenomanian-Lower
    Characteristics
    Facies
    Palynospectra
    Turonian
    Upper
    Vocontian
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012