Record details

Title
    Characteristics of seismicity induced by mining operations in the upper silesian coal field
Statement of responsibility
    Józef Dubiňski, Józef Nowak, Adam Baránski
Other titles
    Charakteristiky seizmicity vyvolané důlními pracemi v hornoslezské uhelné pánvi
Author
    Baránski, Adam
    Dubiňski, Józef
    Nowak, Józef
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 83
Pages
    s. 115-127
Year
    1990
Notes
    3 obr., 3 tab., 3 sch.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    antropogenní jevy
    hornoslezská pánev
    otřes důlní
    seizmika
    seizmoakustika
    těžba pevných paliv
    těžba podzemní
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Characteristics
    Coal
    Field
    Induced
    Mining
    Operations
    Seismicity
    Silesian
    Upper
Abstract (in czech)
   Hornoslezská uhelná pánev na území Polska produkuje asi 190 milionů tun kamenného uhlí ročně. Intensivní důlní činnost je provázena seismicitou, ohrožující provoz důlními otřesy. Rozmístění seismických oblastí a úroveň seismické aktivity závisí na geologické stavbě a podmínkách dobývání. Seismická aktivita klesá v obdobích, kde se dobývací práce zpomalují nebo přerušují
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012