Record details

Title
    Characterization of expandable clay minerals in Lake Baikal sediments by thermal dehydration and cation exchange
Author
    Bezdička, Petr
    Grygar, Tomáš
    Hradil, David
    Hrušková, Michaela
    Kadlec, Jaroslav
    Novotná, Kateřina
    Oberhansli, H.
    Pruner, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Clays and Clay Minerals
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 4
Pages
    s. 389-400
Year
    2005
Notes
    Projekt: EVK2-2000-00057, European Commission, XE
    Projekt: IAA3032401, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Charakterizace rozšířených jílových minerálů v usazeninách jezera Bajkal - termální dehydratací a iontovou výměnou
    Rozsah: 12 s.
    spoluprace_08
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
Subject category
    cation exchange capacity
    Lake Baikal
    Lake Sediments
Keyword
    Baikal
    Cation
    Characterization
    Clay
    Dehydration
    Exchange
    Expandable
    Lake
    Minerals
    Sediments
    Thermal
Abstract (in czech)
   Sedimentární souvrství posledniho glaciálního cyklu (120-20 ky BP) z Akademického hřbetu v jezeře Bajkal, východní Sibiř, byly popsány metodou stanovení ionto-výměnné kapacity (CEC) a vysokoteplotní práškové RTG difrakce. To umožnilo blíže charakterizovat a kvantifikovat expandabilní jílové minerály. Výsledky stanovení CEC byly porovnány s dalšími parametry, například magnetickou susceptibilitou a úspěšně korelovány s hlavními klimatickými stádii daného období s časovým rozlišením 1000 let.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012