Record details

Title
    Characterization of organic matter in dusts and fluvial sediments from exposed areas of downtown Prague, Czech Republic
Other titles
    Charakteristika organické hmoty v prachu a říčních sedimentech z exponovaných oblastí vnitřní Prahy, Česká Republika
Author
    Havelcová, Martina
    Kotlik, B.
    Kříbek, Bohdan
    Matysová, Petra
    Suchý, Václav
    Sýkorová, Ivana
    Trejtnarová, Hana
    Vašíček, Michal
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    International Journal of Coal Geology
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 2
Pages
    18
Year
    2009
Thesaurus term
    Dust,Fluvial sediment,Carbonaceous particles,Black carbon,Py-GC/MS
Keyword
    Areas
    Characterization
    Czech
    Downtown
    Dusts
    Exposed
    Fluvial
    Matter
    Organic
    Prague
    Republic
    Sediments
Abstract (in czech)
   V článku jsou popsány hlavní typy organických částic a organických molekul v prašném spadu a sedimentech říčních toků v Praze. Hlavní součástí prašného spadu jsou zbytky hmyzu, pylová zrna a neúpně spálené částice fosilních paliv.
Abstract (in english)
   The incompletely combusted particles from power plants, local heating installations and traffic and plant remnants were studied in dusts and fluvial sediments in exposed areas of downtown Prague by optical and electron microscopy, and chemical analysis. Structural characterization of carbonaceous particles was done by GC/MS and Py-GC/MS. Total organic carbon (TOC) content of the studied samples ranges from 3.69 to 14.77 wt.%, black carbon (BC) content from 0.13 to 2.61%. Modern organic matter such as wood tissues, plant remains and organs, pollen grains, and fungal spores with Rr reflectance lower than 0.20% are common in most samples.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014