Record details

Title
    Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku
Statement of responsibility
    Jaroslav Zeman
Other titles
    Character of the Krušné Hory neotectonic morphostructure and its formation model
Author
    Zeman, Jaroslav, 1930-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 63, č. 6
Pages
    s. 333-342
Year
    1988
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    551
Keyword
    Charakter
    Hor
    Krušných
    Model
    Morfostruktury
    Neotektonické
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012