Record details

Title
    Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic
Author
    Fukahori, D.
    Obara, Y.
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Conference
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006/11. : 16.03.2006-17.03.2006 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře
Pages
    s. 158-165
Notes
    Projekt: IBS3086351, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Failure character of coal geo-composites grouting resins base
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    chemical grouts
    geo-composites
    reinforcing
Keyword
    Bázi
    Charakter
    Geokompozitů
    Injektážních
    Porušování
    Pryskyřic
    Uhelných
Abstract (in czech)
   Jednou z možností zlepšení stability porubních chodeb a chodeb ražených v uhelných slojích je aplikování chemické injektáže, která vytváří v okolí důlní chodby v uhelné sloji tzv. uhelné geokompozity.Vlastnosti takovýchto uhelných geokompozitů se liší od vlastností nemodifikované uhelné sloje. Prezentovaný příspěvek pojednává o laboratorních geomechanických zkouškách čistého uhlí a uhelných geokompozitů připravených v laboratoři a zabývá se odlišným porušováním původních a modifikovaných uhelných vzorků. Pro studium a demonstraci vývoje porušování ve zkušebních tělesech jak u čistého uhlí, tak uhelných geokompozitů byla použita rentgenová počítačová tomografie.
Abstract (in english)
   One of the possibilities of improving stability of longwall gates and roadway driven in coal seams in the application of a chemical grouting that will result in formation of a coal geocomposite in the surroudings of the underground roadway. The properties of such a coal geocomposite differ from the ones of the unmodified coal seam. The presented paper deals with laboratory geo-mechanical tests of pure coal and coal geo-composites prepared in laboratory. The paper discusses the different failure of these original and modified coal samples. The X-ray CT scans were used for observation and demonstration of failure evolution in these samples of pure coal and coal geo-composites.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012