Record details

Title
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
Author
    Borůvka, L.
    Kodeš, V.
    Kodešová, R.
    Nikodem, A.
    Pavlů, L.
    Žigová, Anna
Conference
    Půda v moderní informační společnosti : konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca (1. : 20.08.2007-23.08.2007 : Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti
Pages
    S. 582-589
Notes
    Překlad názvu: Soil hydraulic properties characterzation for numerical modeling of acidificants transport
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    hydraulic properties
    soil micromorphology
    soil pores system
Keyword
    Acidifikantů
    Charakteristika
    Hydraulických
    Modelování
    Numerické
    Půd
    Transportu
    Vlastností
Abstract (in czech)
   Pro vysvětlení různého vlivu vegetačního pokryvu na mikromorfologii, systém pórů a hydraulické vlastnosti povrchové vrstvy půd byly vybrány dva organické horizonty, které se vyvinuly pod smrkovým a travním porostem. Mikromorfologické studie ukázaly, že rozložený organický materiál v organickém horizontu pod travním porostem byl více kompaktní ve srovnání s organickým materiálem vytvořeným pod smrkovým porostem. Retenční schopnost organického horizontu pod travním porostem se ukázala vyšší, než retenční schopnost organického horizontu utvářeného pod smrkovým lesem.
Abstract (in english)
   Two organic matter horizons were developed under a spruce forest and grass vegetation were chosen to demonstrate the impact of different vegetation cover on the micromorphology, porous system and hydraulic properties of surface soils. Micromorhological studies showed that the decomposed organic material in the organic matter horizon under the grass vegetation was more compact compared to the decomposed organic material in the organic matter horizon under the spruce forest. The retention ability of the organic matter horizon under the grass vegetation was higher than the retention ability of the organic matter horizon under the spruce forest.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012