Record details

Title
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
Statement of responsibility
    Petr Dobeš
Other titles
    Characterization of the mineral forming environment of some Příbram deposits based on fluid inclusion studies
Author
    Dobeš, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 44-45
Year
    1991
Subject group
    geneze ložiska
    inkluze fluidní
    ložisko žilné
    plynokapalné inkluze
    radioaktivní suroviny
    rudy barevných kovů
    suroviny radioaktivní
    teplota homogenizace
Geographical name
    Březové Hory
    ČSFR-Čechy
    Hluboš
    Sádek
    Vrančice
Keyword
    Charakteristika
    Fluidních
    Inkluzí
    Ložisek
    Některých
    Nerostotvorného
    Prostředí
    Příbramských
    Studia
    Základě
Abstract (in czech)
   Fluidní inkluze byly studovány v sideritu, křemeni, sfaleritu, dolomitankeritickém karbonátu, kalcitu a barytu z různých minerálních asociací žil ložisek Březové Hory, Sádek, hluboš, Vrančice a z ložisek uranových rud. K ukládání minerálů polymetalických stadií na Březových Horách docházelo při 300 až 210 stupních C z roztoků o salinitě 10-26 hmot. NaCl ekv. Nižší teploty byly zjištěny pro inkluze z Vrančic a uranových ložisek, kalcity obsahují inkluze s velmi nízkou salinitou, do 5 hmot. NaCl ekv. V inkluzích z Březových Hor, Sádku a Hluboše jsou hlavními složkami NaCl a MgCl2,z Vrančic CaCl2, což pravděpodobně souvisí s vyluhováním plutonických hornin v okolí při výstupu fluid
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012