Record details

Title
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
Statement of responsibility
    Jana Ďurišová
Other titles
    Fluid inclusion study in the Jeseníky ore district (Czechoslovakia)
Author
    Ďurišová, Jana, 1936-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Vol./nr.
    Roč. 29
Pages
    s. 167-186
Year
    1990
Notes
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Subject group
    geneze ložiska
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    ložisko metamorfované
    metamorfóza regionální
    mineralizátory
    moravský devon a spodní karbon
    oxid uhličitý
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    rudy Cu
    rudy Mo
    silesikum
    teplota
    tlak
    vlastnosti fyzikálně-chemické
    žíla rudní
    žilník
Geographical name
    Černá Voda
    ČSFR-Morava
    Suchá Rudná Žulová
    Vidly
    Zlaté Hory
    Zlatý Chlum
Keyword
    Charakteristika
    Fluidních
    Inkluzí
    Jeseníků
    Lokalitách
    Nerostotvorného
    Prostředí
    Studia
    Vybraných
    Základě
Abstract (in czech)
   Plynokapalné inkluze byly studovány v křemeni z magmatických a metamorfovaných hornin a z rudních mineralizací na vybraných lokalitách Jeseníků. Inkluze v křemeni z metamorfovaných hornin obsahují CO2 o vysoké hustotě. Změny hustoty CO2 potvrzují pokles intenzity metamorfózy ve směru Zlatý Chlum - Zlaté Hory - Vidly - Suchá Rudná. Křemenné žíly na ložisku Zlaté Hory vznikaly při poklesu teploty, tlaku i podílu CO2 v roztoku. Při teplotách do 180 °C vznikaly křišťály nalezené v okolí Žulové a žilný křemen u Stříbrníku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012