Record details

Title
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
Author
    Černý, P.
    Litochleb, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    č. 34
Pages
    s. 19-33
Year
    1994
Keyword
    Charakteristika
    Fluoritové
    Milevska
    Mineralizace
    Polymetalické
    Velké
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012