Record details

Title
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Pavel Černý, Vladimír Šrein
Other titles
    The characteristics of the polymetallic and fluorite mineralization from Velká near Milevsko
Author
    Černý, Pavel
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 1-2
Pages
    s. 19-32
Year
    1994
Notes
    4 obr., 2 tab., 21 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Subject group
    fluorit
    granitoidy
    průzkum ložiska
    radioaktivní suroviny
    rudy barevných kovů
    středočeský pluton
    sulfidy a sulfosoli
    suroviny radioaktivní
    zlom
Geographical name
    ČR-Čechy
    Svatý Jan
    Velká
Keyword
    Charakteristika
    Fluoritové
    Milevska
    Mineralizace
    Polymetalické
    Velké
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012