Record details

Title
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice
Other titles
    Characterization of the Lower Carboniferous siliciclastic sediments at the map-sheet 25-123 Hranice
Author
    Gilíková, Helena
    Maštera, L.
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Vol./nr.
    Roč. 10, č. září
Pages
    4
Year
    2003
Thesaurus term
    Moravice Fm., Hradec-Kyjovice Fm, petrology, heavy minerals
Keyword
    25-123
    Charakteristika
    Hranice
    Klastických
    Listu
    Sedimentů
    Spodnokarbonských
Abstract (in czech)
   Petrografické studium spodnokarbonských sedimentů na listu Hranice 25-123 potvrdilo rozdíly valounového složení slepenců moravické=ho a hradecko-kyjovického souvrství.Z pohledu petrofaciální analýzy byly obě zmíněné jednotky dotovány především z recyklovaného orogénu. Asociace průsvitných těžkých minerálů a chemismus detritických granátů odráží podstatné zastoupení vysokometamorfovaných hornin ve zdroji.
Abstract (in english)
   Characterization of the Lower Carboniferous siliciclastic sediments at the map-sheet 25-123 Hranice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014