Record details

Title
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
Statement of responsibility
    Boris Antal, Ján Jarkovský
Other titles
    Characteristics of As-bearing sulphides at the Slovinky deposit from the viewpoint of their dressability
Author
    Antal, Boris
    Jarkovský, Ján
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Pages
    s. 155-158
Subject group
    rudy As
    rudy Cu
    škodliviny
    úpravnictví
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Slovinky
Keyword
    Charakteristika
    Hl´adiska
    Ložisku
    Obsahom
    Slovinky
    Sulfidov
    Upravitelnosti
Abstract (in czech)
   Na ložisku Slovinky se těží ruda Cu se zvýšeným obsahem As, který je vázaný na arsenopyrit a As-členy řady tetraedrit-tennantit. Chalkopyrit je znečisťovaný srůsty s těmito minerály. Diskutovány jsou obsahy Au v rudnině a možnosti snížení obsahu As v úpravnickém procesu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012