Record details

Title
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
Statement of responsibility
    Ján Turan, Lídia Turanová, Otto Stettner
Other titles
    Characteristics of Carbonate Mineralization in Area of Slovinky
Author
    Stettner, Otto
    Turan, Ján
    Turanová, Lídia
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 92
Pages
    s. 89-100
Year
    1991
Notes
    3 obr.,2 fot.,5 tab.,4 diagr.,15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    chemické vlastnosti
    izotopy C
    karbonáty
    ložisko žilné
    minerály
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    rudy Cu
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Slovinky
Keyword
    Charakteristika
    Mineralizácie
    Oblasti
    Sloviniek
    Uhličitanovej
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012