Record details

Title
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
Author
    Litochleb, J.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    č. 11
Pages
    s. 154-159
Year
    2003
Notes
    Překlad názvu: Characteristic of occurrences of gudmundite in the Příbram uranium-polymetallic ore district
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    gudmundite
    hydrothermal mineralization
    mineralogy
Keyword
    Charakteristika
    Gudmunditu
    Příbramském
    Revíru
    Uran-polymetalickém
    Výskytů
Abstract (in czech)
   Je předložena charakteristika výskytů gudmunditu z příbramského uran-polymetalického revíru. Byly stanoveny mikrotvrdosti, chemické složení a mřížkové parametry.
Abstract (in english)
   Characteristic of occurrence of gudmundite in the Příbram uranium-polymetallic ore district (central Bohemia) were given. Microhardness, chemical composition and X-ray powder data were determinated.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012