Record details

Title
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
Statement of responsibility
    Robert Brož
Other titles
    Characteristics of fault structures in the area of the Kačice mining field (Black Coal Mines Kladno)
Author
    Brož, Robert
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 83
Pages
    s. 7-20
Year
    1990
Notes
    7 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    antropogenní jevy
    karbon-svrchní
    kladensko-rakovnická pánev
    otřes důlní
    tektonika
    těžba podzemní
    uhelná sloj
    zlom
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kačice
Keyword
    Charakteristiky
    DP
    Kačice
    KD
    Kladno
    Oblasti
    Struktur
    Zlomových
Abstract (in czech)
   Dobývací prostor Kačice zahrnuje dolínskou sloj a hlavní kladenskou sloj. Cílem provedeného výzkumu bylo podat představu o porušenosti obou slojí zlomovou tektonikou. Směrové charakteristiky byly vyhodnoceny u 701 zlomů, pro klasifikaci porušenosti (Ip - frekvence zlomů) bylo započteno 676 zlomů. Výsledky dokládají odlišný charakter zlomů v obou slojích, kde se dosud nevyskytly důlní otřesy. Výsledky budou sloužit pro hodnocení otřesovosti na lokalitě Slaný
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012