Record details

Title
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
Statement of responsibility
    Petr Homola
Author
    Homola, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 5
Pages
    s. 211-215
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    analýza škodlivin
    grafické techniky
    instrumentální metody
    kontaminace vod
    metody analytické
    sdružovací analýza
    spektrometrie IR
Keyword
    Analýza
    Charakterizace
    II
    Infračervené
    Pomocí
    Produktů
    Ropných
    Shluková
    Spektroskopie
    Vodách
Abstract (in czech)
   Sledování ropných produktů ve vodách infračervenou spektrometrií (poměry absorbancí). Zpracování výsledků Q-metodou hierarchické sdružovací analýzy. Vzorky vod byly extrahovány čistým chloridem uhličitým a jejich spektra byla měřena v intervalu 3200 - 2600 cm-1, spolu se standardy ropných produktů. Sdružovací analýza vytvořila seskupení podobných objektů (vzorků) se shodným složením znečišťujících látek.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012