Record details

Title
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Milan Novák, Vladimír Šrein, Stanislav Houzar
Other titles
    Chemické složení titanitu z různých vápenosilikátových hornin a s nimi se vyskytujících pegmatitů ve východní části moldanubika
Author
    Houzar, Stanislav
    Novák, Milan, 1952-
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 1-2
Pages
    s. 3-20
Year
    1990
Notes
    1 obr.,5 tab.,4 diagr.,2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    analýza hornin
    chemické vlastnosti
    minerály
    moravské moldanubikum
    nesosilikáty
    pegmatit
    rula
    strážecké moldanubikum
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Associated
    Calc-silikate
    Chemical
    Composition
    Czechoslovakia
    Eastern
    Moldanubicum
    Moravia
    Pegmatites
    Rocks
    Titanite
    Various
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012