Record details

Title
    Chemically modified Carbon paste electrodes suitable for Hg(II) voltammetric determination
Author
    Kula, Petr
    Navrátilová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Pages
    s. 75-83
Notes
    Projekt: IA316104, GA AV ČR
Subject category
    electrode
    Mercury determination
    modified
Keyword
    Carbon
    Chemically
    Determination
    Electrodes
    Hg(II
    Modified
    Paste
    Suitable
    Voltammetric
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012