Record details

Title
    Chemická redukce dusičnanů ve vodách
Statement of responsibility
    Libor Boleslav, Pavel Pitter
Author
    Boleslav, Libor
    Pitter, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 8
Pages
    s. 250-253
Year
    1992
Notes
    4 tab.,5 diagr.,7 bibl.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    analýza škodlivin
    analýza vod
    čistota vod
    hydrochemie
    ochrana podzemní vody
    úprava vody
Keyword
    Chemická
    Dusičnanů
    Redukce
    Vodách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012