Record details

Title
    Chemická struktura černých uhlí
Author
    Straka, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Chemické listy
Vol./nr.
    Roč. 94, č. 5
Pages
    s. 299-307
Year
    2000
Notes
    Projekt: IAA2046902, GA AV ČR
    Projekt: KSK1067601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Chemical structure of coal
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Keyword
    Chemická
    černých
    Struktura
    Uhlí
Abstract (in czech)
   Práce shrnuje současné poznatky o aromatické a heterocyklické struktuře černých uhlí a hodnotí nekovalentní interakce uhelných oligomerů a makromolekul.
Abstract (in english)
   Problems of chemical structure of bituminous coals are summarized. The concept of coal as an aggregate of macromolecules or oligomers linked by non-covalent bonds is discussed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012