Record details

Title
    Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve
Author
    Straka, Pavel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
Pages
    s. 24-25
Notes
    Projekt: ICE300860503, GA AV ČR
    Překlad názvu: Chemical structure of coal of the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    coal structure
    Upper Silesian Basin
Keyword
    Chemická
    části
    černých
    české
    Hornoslezské
    Pánve
    Struktura
    Uhlí
Abstract (in czech)
   Je popsána chemická struktura uhlí české části hornoslezské pánve.
Abstract (in english)
   Chemical structure of coal from the Czech Part of Upper Silesian Basin is described.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012