Record details

Title
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Other titles
    Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.
Author
    Hladíková, Jana
    Losos, Zdeněk
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Vol./nr.
    Roč. 2002, č. 1
Pages
    3
Year
    2002
Thesaurus term
    carbon isotopes
    carbonates
    fluids
    hydrothermal mineralization
    Lower Carboniferous sediments
    Moravo-Silesian Culm
    oxygen isotopes
Keyword
    Chemické
    Hydrotermálních
    Izotopické
    Jeseníku
    Karbonátů
    Kulmu
    Nízkého
    Oderských
    Složení
    Vrchů
    žil
Abstract (in czech)
   Byl studován chemismus a izotopické složení karbonátů hydrotermálních žil ze sedimentárníh hornin kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.
Abstract (in english)
   Chemistry and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm rocks of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts. were studied.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012