Record details

Title
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith
Author
    Chlupáčová, M.
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
    Štemprok, M.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 183-186
Year
    1997
Keyword
    Batholith
    Batolitu
    Changes
    Chemical
    Chemické
    During
    Granites
    Greisenizaci
    Greisenization
    Hory
    Krušné
    Krušnohorského
    Petrofyzikální
    Petrophysical
    Změny
    žul
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012