Record details

Title
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
Statement of responsibility
    František Novák, Petr Pauliš, Ctibor Süsser
Other titles
    Chemical composition of crandallite, goyazite and waylandite from Krásno near Horní Slavkov (Czech Republic)
Author
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
    Süsser, Ctibor
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 230-234
Year
    2001
Notes
    1 obr., 2 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    arzenáty
    bizmut
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fosforečnany
    greizen
    krušnohorský pluton
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    mřížkové parametry
    rudy Sn
    rudy W
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krásno (Sokolov)
Keyword
    Chemické
    Crandallitu
    Goyazitu
    Horního
    Krásna
    Slavkova
    Složení
    Waylanditu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012