Record details

Title
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
Statement of responsibility
    Jan Šrámek, Vladimír Tolar, Ladislav Mráz, Zdeněk Borovec
Author
    Borovec, Zdeněk
    Mráz, Ladislav
    Šrámek, Jan
    Tolar, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 80-82
Year
    1990
Subject group
    chemismus hornin
    geologie inženýrská
    indexové vlastnosti zemin
    stavby vodní
    vlastnosti fyzikálně-chemické
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Pěčín
Keyword
    Chemické
    Dílo
    Hornin
    Pěčín
    Složení
    Stabilita
    Vodní
    Vůči
    Zvětrávání
Abstract (in czech)
   Přítomnost bobtnavých minerálů nebyla prokázána a horniny jsou vhodné pro stavbu sypané hráze vodní nádrže. Bylo studováno chemické a mineralogické složení hornin a vypočítány indexy chemické stability
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012