Record details

Title
    Chemické složení meče od Chvalšovic
Other titles
    chemical composition of a sword from Chvalšovice
Author
    Babůrek, Jiří
    Kotrba, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Archeologické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2002
Pages
    3
Year
    2002
Thesaurus term
    Neolitic sword, bronze
Keyword
    Chemické
    Chvalšovic
    Meče
    Složení
Abstract (in czech)
   výjimečný nález bronzového meče z doby 1500 před Kristem z okolí Chvalšovic zatím nemá archeologické vysvětlení; specifické složení bronzu se stabilními 5 procenty mědi, která místy krystaluje volně v dutinách specifikuje nález i formou mikroanalýz a mikrofotografií
Abstract (in english)
   chemical composition of a sword from Chvalšovice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014