Record details

Title
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
Other titles
    Chemical composition of runoff from eleven forested and geochemically contrasting catchments underlain by leucogranite, serpentinite and amphibolite
Author
    Krám, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2006
Thesaurus term
    acidification vulnerability, surface water, forest catchments, bedrocks, Slavkov Forest
Keyword
    Amfibolitem
    Chemické
    Geochemicky
    Jedenácti
    Kontrastních
    Lesních
    Leukogranitem
    Odtoku
    Povodí
    Serpentinitem
    Složení
    Tvořených
Abstract (in czech)
   Chemické složení odtoku z jedenácti geochemicky kontrastních povodí, budovaných leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
Abstract (in english)
   Chemical composition of runoff from eleven forested and geochemically contrasting catchments underlain by leucogranite, serpentinite and amphibolite
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014