Record details

Title
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
Statement of responsibility
    Vítězslav Čech, Milan Kvaček
Other titles
    The chemical composition of the fissure sphalerites on the Zlaté Hory ore deposits (northern Moravia, Czechoslovakia)
Author
    Čech, Vítězslav
    Kvaček, Milan, 1930-1993
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 1-2
Pages
    s. 21-27
Year
    1990
Notes
    3 tab.,8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    analýza stopových prvků
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    minerály
    parageneze
    rudy barevných kovů
    sfalerit
    silesikum
Keyword
    Chemické
    Ložisek
    Puklinových
    Sfaleritů
    Složení
    Zlatohorských
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012