Record details

Title
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Jaroslav Novák, Vladimír Šrein
Other titles
    Chemical composition of silicates from garnet-magnetite skarn at Mariánské Lázně Spa
Author
    Litochleb, Jiří
    Novák, Jaroslav
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 4-5
Pages
    s. 153-154
Year
    1997
Notes
    2 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    amfiboly
    biotit
    granáty
    magnetit
    moldanubikum Českého lesa
    skarn
Geographical name
    ČR-Čechy
    Horní Ves (Cheb)
    Mariánské Lázně (Cheb)
Keyword
    Chemické
    Granát-magnetitového
    Horní
    Lázní
    Mariánských
    Silikátů
    Skarnu
    Složení
    Vsi
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012