Record details

Title
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
Statement of responsibility
    David Buriánek, Milan Novák
Other titles
    Chemistry of tourmaline as indicator of fractionation of granites and metagranites in the Moldanubian Zone
Author
    Buriánek, David
    Novák, Milan, 1952-
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
Pages
    s. 5-8
Notes
    1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    55(1)
    550.4
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    analýza petrografická
    granit
    krystalizace frakcionovaná
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    ortorula
    pluton
    složení chemické
    složení peraluminické
    turmalín
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Chemické
    Frakcionace
    Granitů
    Indikátor
    Jako
    Metagranitů
    Moldanubiku
    Složení
    Stupně
    Turmalínu
Abstract (in english)
   Felsic peraluminous, tourmaline-bearing granites and metagranites are widespread in the Moldanubian Zone. Low and high fractionated (meta)granites were recognized. Al-rich schorl-dravite to dravite-schorl (XFe = 0.90-0.14, commonly 0.84-0.45; Na = 0.89-0.31 apfu; F = 0.4-0 apfu) is typical for low fractionated, whereas Al-rich schrol to schorl (XFe = 0.99-0.76; Na = 0.98-0.52 apfu; F = 1-0.2 apfu) occurs in high fractionated rocks, respectively. Tourmaline from the Hercynian granites is rather primitive with low XFe and F contents, tourmaline from the Pre-Hercynian metagranites varies from (meta)granites may serve as further indicator of the degree of geochemical fractionation of the host granite as ell as for provenance study of clastic sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012