Record details

Title
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
Author
    Souček, Kamil
    Šňupárek, Richard
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 6
Pages
    s. 14-18
Year
    2000
Notes
    Projekt: IAB3086907, GA AV ČR
    Překlad názvu: Chemical stabilizing grouting of rock massif
    Rozsah: 5 s.
Keyword
    Chemické
    Horninového
    Injektáže
    Masivu
    Stabilizační
Abstract (in czech)
   Znalosti vlastností injektážních médií a jejich chování v průběhu injektážního procesu jsou důležité pro navrhování a kontrolu injektážních technologií. Článek je zaměřen na injektážní média používaná v uhelném hornictví (v tomto případě polyuretanové pryskyřice).
Abstract (in english)
   Connecting demands of knowledge of grout properties and behaviour during grouting process are necessary for a design and control of the grouting technologies.The article contains the survey of chemical grouts used in coal mining (first of all on the base of polyurethane resins).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012