Record details

Title
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
Statement of responsibility
    Pavel Eckhardt
Other titles
    Chemical plant Sokolov - example of successfully cleaned contaminated site
Author
    Eckhardt, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 4
Pages
    s. 17-19
Year
    2010
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 60, č. 8 (2010)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    504.05
    556
Conspectus category
    504
Subject group
    model hydrodynamický
    průmysl chemický
    sanace
    voda podzemní
    voda povrchová
    znečištění
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Ohře (řeka)
    Sokolov
Keyword
    Chemické
    Ekologické
    Příklad
    Sanované
    Sokolov
    úspěšně
    Zátěže
    Závody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 10. 2010
Import date
    8. 8. 2012