Record details

Title
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba, David Buriánek
Other titles
    Chemistry of garnet and tourmaline - contribution to provenance studies of fine grained Neogene deposits of the Carpathian Foredeep
Author
    Buriánek, David
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 89
Pages
    s. 149-159
Year
    2004
Notes
    2 obr., 4 diagr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 158-159
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    asociace minerální
    granáty
    karpatská neogenní předhlubeň
    neogén
    oblast snosová
    předhlubeň
    sedimentologie
    sedimenty klastické
    složení chemické
    turmalín
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Chemismus
    Detritických
    Granátů
    Jemnozrnných
    Karpatské
    Neogenních
    Provenience
    Předhlubně
    Příspěvek
    Sedimentů
    Turmalínů
    Určení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012