Record details

Title
    Chemismus granulitů a jejich nerostů z Nových Vilemovic u Javorníka
Statement of responsibility
    Jiří Fiala, Karel Paděra
Other titles
    Chemistry of granulires and their minerals form Vilemovice near Javorník
Author
    Fiala, Jiří, 1937 led.10.-
    Paděra, Karel, 1923-
Language
    česky
Source title - monograph
    Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI
Pages
    s. 129-148
Notes
    3 obr., 10 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.4
Conspectus category
    552
Keyword
    Chemismus
    Granulitů
    Javorníka
    Nerostů
    Nových
    Vilemovic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 3. 2014
Import date
    20. 5. 2014