Record details

Title
    Chemismus lesních půd ve vztahu ke stavu lesa (a obráceně)
Other titles
    The influence of soil chemistry on forest condition and vice versa
Author
    Hofmeister, Jan
    Hruška, Jakub
    Půlkrábková, Markéta
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory
Pages
    10
Notes
    Akce: 2006/05/11 ; Kašperské Hory
Thesaurus term
    soil chemistry, forest condition, species composition
Keyword
    Chemismus
    Lesa
    Lesních
    Obráceně
    Půd
    Stavu
    Vztahu
Abstract (in czech)
   Množství živin v půdě je jedním z činitelů ovlivňujících druhové složení lesního porostu. Vztah ovšem platí i obráceně - druhové zastoupení dřevin mění chemické vlastnosti humusu a následně celého půdního profilu. V závislosti na zastoupení dřevin tak může lesní ekosystém svou biologickou činností v průběhu staletí výrazně měnit stav svého prostředí, včetně zásoby půdních živin.
Abstract (in english)
   The influence of soil chemistry on forest condition and vice versa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014