Record details

Title
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části Moůdanubika
Other titles
    Chemical composition of orthogneisses and their garnets in the NE part of the Moldanubicum
Author
    Breiter, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    orthogneiss, geochemistry, petrology, garnet, Moldanubicum, Czech Republic
Keyword
    Chemismus
    části
    Granátů
    Moůdanubika
    Ortorul
    Severovýchodní
Abstract (in czech)
   Čtyři typy spodně paleozoických ortorul byly rozlišeny v sv. části Moldanubika. Zatímco biotitické ortoruly se vyskytují na sz. a jv. okrajích oblasti, tři typy leukokrátních muskovit-turmalinických ortorul tvoří sv-jz. orientovaný pruh v centrální části. Nejvíce frakcionovaná přibyslavická ortorula je obohacena fosforem a cínem. Mineralogicky je pozoruhodná běžným výskytem granátu obohaceného fosforem.
Abstract (in english)
   Chemical composition of orthogneisses and their garnets in the NE part of the Moldanubicum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014